© 2021 Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi